วันที่ 10 เมษายน 2562 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุมเร่งรัด ติดตาม การประกาศทางน้ำชลประทาน ตามมาตรา 5 และการออกกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน ตามมาตรา 8 ประจำปีบัญชี 2562 เงินทุนหมุนเวียน เพื่อการชลประทานกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดการประกาศทางน้ำชลประทานตามมาตรา 5 จำนวน 100 ทางน้ำ การขอออกกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานเป็นทางน้ำชลประทาน ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานตามมาตรา 8 จำนวน 18 ทางน้ำ ณ ห้องประชุมดงตาล อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู สามเสน กรุงเทพมหานคร

100462 3

2

3

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
637034
วันนี้455
สัปดาห์นี้1903
เดือนนี้2362
รวมทั้งหมด637034
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560