วันที่ 9 เมษายน 2562 นายฤทัย พัชรานุรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา มอบหมายให้ นายวรวิทย์ สุวรรณจักร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ “วิชาการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนำการผลิต” โดยมี นายสมพล นิลเวศนิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (สวพ.1) เป็นประธานในพิธี เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิตสินค้าเกษตร และพัฒนาการผลิตแปลงใหญ่สินค้าด้านพืช สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคบ่าย นางเยาวภา เต้าชัยภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรลำปางได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติลงพื้นที่เยี่ยมชมการถ่ายทอดเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตรจำนวน 6 ฐานเรียนรู้ ได้แก่ ฐานที่1 มันสำปะหลังพันธุ์ดี ฐานที่2 การจัดการปุ๋ย ฐานที่3 การจัดการดิน ฐานที่4 การจัดการศัตรูพืช (IPM) และการบริหารจัดการควบคุมศัตรูพืช ฐานที่ 5 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ฐานที่ 6 GAP พืชและ พรบ.วัตถุอันตราย ณ ลานมันบริษัทจิรชัยโปรดิวร์ จำกัด อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

090462 11

2

3

4

5

6

7

8

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
393582
วันนี้261
สัปดาห์นี้1535
เดือนนี้13066
รวมทั้งหมด393582
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560