วันที่ 27 มีนาคม 2562 นายนพดล ใจธรรม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย มอบหมายให้ นายเวทิน พจนสุนทร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และนายเชาวลิต เครือจินจ๋อย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ ภายใต้โครงการ “5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2562 โดยมีนายมโนชญ์ เทศอินทร์ และนางกันยา ถูกจิตต์ ปราชญ์ชาวบ้านศูนย์เรียนรู้เพื่อชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดด้านการทำการเกษตร โดยส่งเสริมให้เกษตรกรได้น้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม มุ่งหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ อันเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยการสร้างอาชีพให้เหมาะสมกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเป็นต้นแบบให้เกษตรกรรายอื่นได้ใช้เป็นแนวทางในการทำการเกษตรต่อไป มีนางนงคราญ พัฒน์รัตนไชย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เป็นประธานในการอบรม พร้อมด้วยเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

270362 9 resize

2 resize

3 resize

4 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
372292
วันนี้634
สัปดาห์นี้2899
เดือนนี้16020
รวมทั้งหมด372292
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560