วันที่ 19 มีนาคม 2562 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำแม่เสริม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายปัน วินดู ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่เสริม ได้หารือเกี่ยวกับระบบท่อส่งน้ำ เพื่อทำการเกษตร การอุปโภค-บริโภคภายในหมู่บ้าน จากนั้น ได้ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่ฟอก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายศรีนวล ทาอาสา ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างแม่ฟอก เพื่อหารือเรื่องการปล่อยน้ำ เพื่อการอุปโภค–บริโภค ผ่านระบบส่งน้ำอาคารชลประทาน พร้อมทั้งเข้าพบ นายนเรศวร์ อุบลศรี นายอำเภอเสริมงาม เพื่อหารือแนวทางการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค–บริโภคจากแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ฟอก อ่างเก็บน้ำแม่ต่ำตอนล่าง และอ่างเก็บน้ำแม่เลียงพัฒนา ตลอดจนหาแนวทางการสำรองน้ำเพื่อการประปาของเทศบาล ตำบลเสริมงาม และโรงพยาบาลเสริมงาม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

190362 3

2

3

4

5

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
370191
วันนี้178
สัปดาห์นี้798
เดือนนี้13919
รวมทั้งหมด370191
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560