วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายนพดล ใจธรรม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา มอบหมายให้ นายอนันต์ แสงสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายยุทธพงษ์ กันศรีเวียง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งปี 2562 จัดทำข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้งและวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในจังหวัดพะเยา โดยมี นางสาวไพรวัลย์ ปัชชามาตร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

 140362 4

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
308129
วันนี้878
สัปดาห์นี้6718
เดือนนี้23880
รวมทั้งหมด308129
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560