วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายศุภชัย พินิจสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายฤทัย พัชรานุรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณารายละเอียดด้านเทคนิค และรายละเอียดด้านการออกแบบการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ประตูระบายน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน ครั้งที่ 2 ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อพิจารณารายละเอียดด้านเทคนิคและการออกแบบการก่อสร้าง โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่ประตูระบายน้ำอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา และเขื่อนกิ่วลม ให้มีความเหมาะสม สามารถดำเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักวิชาการ มีนายถิระศักดิ์ ทองสิริ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม SWOC ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน

 130362 5

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
393006
วันนี้347
สัปดาห์นี้959
เดือนนี้12490
รวมทั้งหมด393006
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560