วันที่ 12 มีนาคม 2562 นายนพดล ใจธรรม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา มอบหมายให้ นายอนันต์ แสงสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และยุทธพงษ์ กันศรีเวียง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมและบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรในเวทีรับฟังความคิดเห็นจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ระดับตำบล ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ของตำบลห้วยลาน เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปแบบการจัดการตนเอง ด้านปัญหาราคาสินค้าเกษตร หนี้สิน ที่ดินทำกิน และปัญหาด้านแหล่งน้ำ โดยมี นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนเกษตรกรในเขตตำบลห้วยลาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

120362 3

2

3

4

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
393008
วันนี้349
สัปดาห์นี้961
เดือนนี้12492
รวมทั้งหมด393008
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560