วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการสานพลังประชารัฐการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา ผลการเพาะปลูกข้าวโพดตามโครงการสานพลังประชารัฐ แผนการบริหารจัดการน้ำและการปลูกพืชฤดูแล้งปี 2561/62 งานการเงินและบัญชี การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินงานเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบชลประทาน และงานตามภารกิจของกรมชลประทาน มีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 270262 8

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
371817
วันนี้159
สัปดาห์นี้2424
เดือนนี้15545
รวมทั้งหมด371817
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560