วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายนพดล ใจธรรม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา มอบหมายให้ นายอนันต์ แสงสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดการด้านการตลาด(MOU) โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา จังหวัดพะเยา ระหว่างสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอและภาคเอกชนผู้รับซื้อ และร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 1) เพื่อพิจารณาผลความก้าวหน้าของงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน14 โครงการ โดยมี นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

2000262 5

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
393599
วันนี้278
สัปดาห์นี้1552
เดือนนี้13083
รวมทั้งหมด393599
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560