วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง มอบหมายให้นายวีระยุทธ เขื่อนแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 5 ปี (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับทบทวน ปี 2563 เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกพื้นที่ตั้งลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

071261 9

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
348313
วันนี้113
สัปดาห์นี้43
เดือนนี้11875
รวมทั้งหมด348313
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560