วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย มอบหมายให้นายภาณุวัฒน์ ดวงนภา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” เพื่อทราบกรอบการจัดสรรงบ จัดสรรเป้าหมายเกษตรกรรายใหม่โครงการ ปีงบประมาณ 2562 และการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรกรรมยั่งยืน พิจารณาการรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่เพื่อเข้าร่วมโครงการ ปี 2562 การประเมินศักยภาพจัดกลุ่มเกษตรกรรายเดิมที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 - 2561 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ กำหนดแนวทางการส่งเสริม พัฒนาให้เหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละกลุ่ม ให้แล้วเสร็จภายในวันเวลาที่กำหนด โดยมี นางสาวชูจิต ทองย้อย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 071261 6

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
348313
วันนี้113
สัปดาห์นี้43
เดือนนี้11875
รวมทั้งหมด348313
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560