pr.gif สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน

ได้ ยกเลิก ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์นี้แล้ว

โดยท่านสามารถเข้าใช้ เว็บไซต์ใหม่ ได้ที่ rio2.rid.go.th ขอบคุณครับ

          วันที่ 23 มีนาคม 2566นายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา มอบหมายให้ นายมานพ สุวรรณบุตร หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วย นายนิพลน์ ศรีวิลัย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายกฤษดากร ก้อเฟือ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ประชุมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการระบายน้ำของเขื่อนกิ่วคอหมา เพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นจากราษฎรในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมกันวางแนวทางป้องกันการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่งแม่น้ำท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา โดยการสร้างพนังป้องกันตลิ่งให้กับพื้นที่ที่ทำการเกษตรของราษฎร โดยมีราษฎรในพื้นที่บ้านแม่ตาใน หมู่ที่ 6 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

240366 7

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
2251821
วันนี้1235
สัปดาห์นี้11558
เดือนนี้45707
รวมทั้งหมด2251821
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560