pr.gif สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน

ได้ ยกเลิก ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์นี้แล้ว

โดยท่านสามารถเข้าใช้ เว็บไซต์ใหม่ ได้ที่ rio2.rid.go.th ขอบคุณครับ

          วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายปารเมศ การุณนราพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2566 เพื่อรายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดลำปาง และติดตามพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติจังหวัดลำปางและการให้ความช่วยเหลือ การประชาสัมพันธ์และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ และด้านอื่นๆ รวมทั้งซักซ้อมการป้องและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/66 และติดตามผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่เกษตรกรรมจังหวัดลำปาง ปี 2566 มี นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

240366 5

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
2556748
วันนี้1091
สัปดาห์นี้756
เดือนนี้48694
รวมทั้งหมด2556748
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560