วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายปารเมศ การุณนราพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง มอบหมายให้ นายบัญชา สุขศิริ พนักงานการเกษตร ส 3 ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุมพิจารณาการประกวด ศพก. ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นตัวอย่างการขยายผลการส่งเสริมการเกษตรด้านการผลิตสินค้าเกษตร การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรในชุมชนและพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของ ศพก. ที่พัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัดลำปาง มี นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ เกษตรจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

170366 5

2

3

4

5

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
1979868
วันนี้1168
สัปดาห์นี้12596
เดือนนี้47620
รวมทั้งหมด1979868
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560