สำนักงานชลประทานที่ 9 ขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 7 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ กิจกรรม ผลการดำเนินงานชลประทาน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 9 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็ปไซต์http://pis9.rid.go.th/rid9/2021/index.php