pr.gif สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน

ได้ ยกเลิก ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์นี้แล้ว

โดยท่านสามารถเข้าใช้ เว็บไซต์ใหม่ ได้ที่ rio2.rid.go.th ขอบคุณครับ

          วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายโชติกรวิชช์ ทวีศักดิ์ทินโชติ หัวหน้าฝ่ายฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5/2566 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ
ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน

180566 8

2

3

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
2251805
วันนี้1219
สัปดาห์นี้11542
เดือนนี้45691
รวมทั้งหมด2251805
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560