ข่าวรอบรั้ว สชป.2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2561
1. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์น้ำ และระบบท่อคลองน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาเขื่อนกิ่วคอหมา ช่วง กม.13+000 RMC กิ่วคอหมา
2. ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลำปาง
3. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมในเขตจังหวัดน่าน

vdo280861 resize