วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงาน กรณีน้ำล้นสันเขื่อน พร้อมทั้งการติดตามระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง อ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลได้ทันต่อเหตุการณ์ การเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำเพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎร ตลอดจนด้านอื่น ๆ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตของสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นไปอย่างชัดเจน รวดเร็ว และเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ มีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4

090860 7 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
637705
วันนี้1126
สัปดาห์นี้2574
เดือนนี้3033
รวมทั้งหมด637705
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560