วันที่ 16 กันยายน 2563 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายสุนทร คำศรีเมือง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมติดตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ปี 2563/64 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน มี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้รายงานการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ในช่วงวันที่ 18 - 19 กันยายน 2563 บริเวณประเทศไทยตอนบน มีฝนตกเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก สั่งการให้โครงการชลประทานทุกแห่ง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อพื้นที่ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำหลาก กำหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย กำหนดผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์ ติดตาม สถานการณ์น้ำ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานระดับท้องถิ่น เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที เตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานประจำจุดเสี่ยงทั่วประเทศ กำชับเจ้าหน้าที่ให้คอยติดตาม ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยเขื่อน อ่างเก็บน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารชลประทาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดจนกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม ควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด โดยไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างฯ มีหน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมรับฟังประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ที่ตั้งสำนักงานโครงการชลประทานลำปาง เชียงราย น่าน และพะเยา
 
160963 1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
745224
วันนี้642
สัปดาห์นี้282
เดือนนี้22862
รวมทั้งหมด745224
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560