วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน มี นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในการนี้ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ ณ ปัจจุบันในเขตสำนักงานชลประทานที่ 2 มีฝนตกกระจายทั่วทุกจังหวัดในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำน้อยมาก โดยอ่างเก็บน้ำขนาดกลางมีปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 จำนวน 25 แห่ง และยังไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มเติม สำหรับผลการเพาะปลูกพืชในเขตสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้ทำการเพาะปลูกไปแล้วจำนวน 375,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 53 ในภาพรวมสถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล หัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ และหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง

290763 4 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
702022
วันนี้613
สัปดาห์นี้2766
เดือนนี้14762
รวมทั้งหมด702022
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560