วันที่ 28 เมษายน 2563 นายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการนำร่อง (Pilot Project) เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อย่างยั่งยืน (สิริราชโมเดล) โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ซึ่งจากการลงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ในพื้นที่อำเภอแม่ทะ ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยกำหนดพื้นที่นำร่อง คือ ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (สิริราชโมเดล) จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการ โดยมีหน้าที่จัดทำแผนงานโครงการนำร่อง (Pilot Project) เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามภารกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำปาง ปี 2563 มอบหมาย ทั้งนี้มีหน่วยงานในจังหวัดลำปางซึ่งเป็นคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

280463 7

32

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
641052
วันนี้481
สัปดาห์นี้5921
เดือนนี้6380
รวมทั้งหมด641052
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560