วันที่ 24 เมษายน 2563 นายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดลำปาง ปี 2563 โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำปาง ปี 2563 เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภัยแล้ง ตามนโยบายของรัฐบาลทุกกระทรวงและกรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงในพื้นที่ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการประเมิน วิเคราะห์ และนำเสนอวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความเสียหายอันเกิดจากภัยแล้ง พร้อมทั้งรับฟังรายงานสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และพื้นที่เสี่ยงไม้ผลยืนต้นตาย ผลการดำเนินงานในพื้นที่ของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งรับฟังสรุปผลการประชุมการผันน้ำจากเขื่อนกิ่วลม ในที่ประชุม นายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 รายงานสรุปผลการระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลมและอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้าลงสู่แม่น้ำวัง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรด้านท้ายน้ำของแม่น้ำวัง ที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค ตั้งแต่วันที่ 17-21 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมอำเภอสบปราบ จากนั้นได้ร่วมลงพื้นที่แปลงมะนาวบ้านสบปราบ หมู่ที่ 2 ตำบลสบปราบ และแปลงพืชตระกูลส้ม บ้านนาปราบ หมู่ที่ 3 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมหาแนวทางและวิธีการป้องกันไม่ให้ไม้ผลยืนต้นเสี่ยงตาย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่อย่างพร้อมเพรียงกัน

240463 2

2

3

4

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
636454
วันนี้1782
สัปดาห์นี้1323
เดือนนี้1782
รวมทั้งหมด636454
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560