วันที่ 24 เมษายน 2563 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ในฐานะประธานศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 สำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างานในสังกัด ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เข้าร่วมประชุมตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดี กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ Video Conference จากศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามการรายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของในแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่ระดับโลก ระดับประเทศไทย ระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงติดตามมาตรการต่างๆ ที่กรมชลประทานได้สั่งการและขอความร่วมมือ การสรุปมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค ร่วมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง

240463 1 resize

2

3

4

5

6

7

8

9

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
636537
วันนี้1865
สัปดาห์นี้1406
เดือนนี้1865
รวมทั้งหมด636537
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560