วันที่ 21 เมษายน 2563 นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ ณ สำนักงานชลประทานที่ 2 เพื่อติดตามการระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลม ช่วยเหลือราษฎรด้านท้ายน้ำของแม่น้ำวัง5 อำเภอ 30 ตำบล จังหวัดลำปาง มีนายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ผู้อำนวยการโครงการในจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อถอดบทเรียนการระบายน้ำ ระหว่างวันที่ 17 - 21 เมษายน 2563 โดยนายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำวังเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ด้านท้ายน้ำของแม่น้ำวัง ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้มีแผนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำกิ่วลม 5 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า 5 ล้านลูกบาศก์เมตร รวม 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 5 วัน ผลการระบายน้ำที่ระบายจากอ่างเก็บน้ำกิ่วลม ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น. ที่ผ่านมา สะสมอยู่ที่ 9.68 ล้านลูกบาศก์เมตร คงเหลือที่กำลังระบาย 0.32 ล้านลูกบาศก์เมตร จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 06.00 น. ปัจจุบันเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 03.00 น. ปริมาณน้ำดังกล่าวได้ไหลถึงสถานีวัดน้ำ W6A ท้ายหน่วยบริการสบปราบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถิน และคาดว่าจะถึงอำเภอแม่พริกที่เป็นจุดหมายปลายทางในเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 21 เมษายน 2563 นี้ สำหรับปัญหาอุปสรรคระหว่างการระบายน้ำมีเพียงเล็กน้อย กล่าวคือผักตบชวาที่ขึ้นบริเวณในลำน้ำวัง เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำ อีกทั้งยังพบว่ามีกิจกรรมด้านปศุสัตว์ในลำน้ำวังเป็นบางช่วง หากมีการระบายน้ำในปริมาณที่มาก อาจเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของราษฎรในพื้นที่ได้ ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีมติให้สำนักงานชลประทานที่ 2 ยกร่างประกาศจังหวัดลำปางเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงนามให้ประชาชนผู้ใช้น้ำริมแม่น้ำวัง สามารถสูบน้ำได้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอต่อไป

210463 2

2

3

4

5

6

7

8

9

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
645008
วันนี้110
สัปดาห์นี้9877
เดือนนี้10336
รวมทั้งหมด645008
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560