วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 และคณะ ร่วมเปิดบานระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลม ณ บริเวณสันเขื่อนกิ่วลม ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค พื้นที่ด้านท้ายน้ำของแม่น้ำวัง ช่วยเหลือราษฎร 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอเกาะคา อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก รวมทั้งสิ้น 30 ตำบล โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง ได้ร่วมประชุมเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา เพื่อหารือกำหนดวิธีการบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดลำปางมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 279 หมู่บ้าน กระจายในพื้นที่ 9 อำเภอได้แก่ วังเหนือ แจ้ห่ม เมืองลำปาง แม่เมาะ ห้างฉัตร เกาะคา สบปราบ เถิน และแม่พริก

          เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จังหวัดลำปางร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้ดำเนินการระบายน้ำจากแหล่งน้ำต้นทุน 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำกิ่วลม และอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า ลงสู่แม่น้ำวัง จำนวน 10 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ด้านท้ายน้ำของแม่น้ำวัง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น. สิ้นสุดวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 18.30 น. สามารถช่วยเหลือราษฎร 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอเกาะคา อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก รวมทั้งสิ้น 30 ตำบล โดยมีเงื่อนไขมิให้การสูบน้ำระหว่างเส้นทางตลอดแนว (ยกเว้นสูบน้ำเพื่อการประปา) ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 จนกว่าจะตรวจสอบยืนยันได้ว่าน้ำไหลถึงปลายทางที่ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง จึงจะมีประกาศให้สูบน้ำได้ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอาคารบังคับน้ำที่อยู่ระหว่างเส้นทางน้ำ ดำเนินการปิดประตูน้ำทุกแห่งพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ผู้ทำการก่อสร้าง ทำการประมง หรือกิจการด้านปศุสัตว์ในลำน้ำวัง ดำเนินการขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้อง ออกจากลำน้ำวัง ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ 17 เมษายน 2563 และให้เทศบาลนครลำปาง ลดระดับฝายยางให้อยู่ระดับต่ำสุด เพื่อเพิ่มระดับฝายยางให้สามารถเก็บกักน้ำได้ ในวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม สำนักงานชลประทานที่ 2 จะดำเนินการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำวังให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงต่อไป

170463 10

2

3

4

5

6

7

8

9

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
636527
วันนี้1855
สัปดาห์นี้1396
เดือนนี้1855
รวมทั้งหมด636527
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560