วันที่ 17 เมษายน 2563 นายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่บริเวณขุมเหมืองแม่ทาน ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ร่วมกับ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำปาง ปี 2563 เพื่อร่วมกำหนดพื้นที่ช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคนน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค จากนั้นได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7/2563 โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับทราบสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และพื้นที่เสี่ยงไม้ผลยืนต้นตาย และรับฟังผลการดำเนินงานในพื้นที่ของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งพิจารณาโครงการก่อสร้างเขื่อนกิ่วคองู ในที่ประชุมผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 รายงานเกี่ยวการระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลมและอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้าลงสู่แม่น้ำวัง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรด้านท้ายน้ำของแม่น้ำวัง ที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค ให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

170463 6 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
641122
วันนี้551
สัปดาห์นี้5991
เดือนนี้6450
รวมทั้งหมด641122
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560