วันที่ 16 เมษายน 2563 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 สายส่งน้ำและบำรุงรักษา ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน มี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธาน ในการประชุม ในส่วนของสำนักงานชลประทานที่ 2 ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค ผลการเบิกจ่ายงบกลาง พ.ศ.2563 และผลการก่อหนี้ผูกพันของสายงานบำรุงรักษาให้ที่ประชุมทราบ โดยจะดำเนินการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่วางไว้ต่อไป มีรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง

160463 2

2

3

4

5

9

10

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
636577
วันนี้1905
สัปดาห์นี้1446
เดือนนี้1905
รวมทั้งหมด636577
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560