วันที่ 14 เมษายน 2563 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน มี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธาน ในการประชุม เพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ สำหรับสำนักงานชลประทานที่ 2 การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามแผน ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 2 มีแผนทำการระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลม ในวันที่ 17-21 เมษายน 2563 ปริมาณน้ำ 10-12 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำในพื้นที่ด้านท้ายแม่น้ำวัง ซึ่งบริเวณด้านท้ายแม่น้ำวังมีฝายถาวร จำนวน 8 แห่ง และฝายชั่วคราว จำนวน 22 แห่ง ปัจจุบันระดับปริมาณน้ำในฝายต่ำ จึงจะทำการระบายน้ำเพื่อเป็นการช่วยเหลือการขาดแคลนน้ำ รวมถึงช่วยเหลือการประปาในพื้นที่อำเภอสบปราบและอำเภอเถิน ทั้งนี้จะทำการระบายน้ำในปริมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร จากอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้าที่อยู่บริเวณเหนือเขื่อนกิ่วลม เพื่อมาเติมปริมาณน้ำในเขื่อนกิ่วลมต่อไป ทั้งนี้รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน ประธานในที่ประชุม ได้เน้นย้ำให้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับทราบว่าการระบายน้ำในครั้งนี้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคเท่านั้น สำหรับการช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งที่ผ่านมา สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 30 เครื่อง เพื่อสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งครอบคลุมทุกจังหวัดที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง มีรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง

140463 1

2

3

4

5

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
645011
วันนี้113
สัปดาห์นี้9880
เดือนนี้10339
รวมทั้งหมด645011
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560