วันที่ 13 เมษายน 2563 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือเตรียมการระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลม เพื่อช่วยเหลือราษฎร ที่ขาดแคลนน้ำในพื้นที่ด้านท้ายน้ำของแม่น้ำวัง ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม เพื่อร่วมกันวางแผนระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลม โดยในที่ประชุมมีมติกำหนดให้ปล่อยน้ำจากเขื่อนกิ่วลมลงในพื้นที่แม่น้ำวังไหลผ่าน จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแจ้ห่ม อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเกาะคา อำเภอเถิน อำเภอสบปราบ อำเภอแม่พริก ระยะทางรวม 205.72 กิโลเมตร โดยจะทำการปล่อยน้ำ 30-40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รวม 2.5 - 3.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปริมาณน้ำทั้งหมด 10 - 15 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะเริ่มปล่อยน้ำ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น. โดยมีเงื่อนไขห้ามมิให้มีการสูบน้ำในระหว่างเส้นทางน้ำตลอดแนว (ยกเว้นกรณีน้ำเพื่อการประปา) ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 จนกว่าจะสามารถตรวจสอบได้ว่ามวลน้ำถึงปลายทางตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก และจะมีประกาศแจ้งว่าให้สามารถสูบน้ำได้ต่อไป โดยอาคารบังคับน้ำระหว่างเส้นทางให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการปิดประตูน้ำทุกแห่ง หากมีการก่อสร้าง การทำการประมง และกิจการด้านปศุสัตว์ในลำน้ำวัง ให้ดำเนินการขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ที่เกี่ยวข้องออกจากแม่น้ำวัง ทั้งนี้ฝายยางของเทศบาล นครลำปาง ให้ทำการลดระดับฝายยางลงอยู่ในระดับต่ำสุด เพื่อให้สามารถเพิ่มระดับกักเก็บน้ำได้ โดยข้อสรุปจากการประชุมครั้งนี้ จะนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง ในวันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 13:00 น. เพื่อพิจารณาต่อไป

130463 7 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

9 resize

10 resize

11 resize

12 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
636599
วันนี้20
สัปดาห์นี้1468
เดือนนี้1927
รวมทั้งหมด636599
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560