วันที่ 10 เมษายน 2563 นายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายธนิต คำมีอ้าย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดลำปาง ปี 2563 มีนายสิธิชัย จินดาหลวง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำปาง  ปี 2563 เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภัยแล้ง ตามนโยบายของรัฐบาล ทุกกระทรวง และกรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงในพื้นที่ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการประเมิน วิเคราะห์ และนำเสนอวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความเสียหายอันเกิดจากภัยแล้ง ให้แก่คณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดลำปาง ได้รับทราบ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

100463 2

2

3

4

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
636423
วันนี้1751
สัปดาห์นี้1292
เดือนนี้1751
รวมทั้งหมด636423
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560