วันที่ 9 เมษายน 2563 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อมงานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2563 โดยประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom มีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ การพัฒนาโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง โครงการจัดรูปที่ดิน การจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำ พร้อมทั้งแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบของสำนักงานชลประทานที่ 1-17 รวมถึงแผนงานและงบประมาณด้านการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้อำนวยการส่วน และหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 2 จังหวัดลำปาง

090463 1

2

3

4

5

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
636597
วันนี้18
สัปดาห์นี้1466
เดือนนี้1925
รวมทั้งหมด636597
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560