วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ในฐานะประธานศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 สำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างานในสังกัด ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ เข้าร่วมประชุมตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ของกรมชลประทาน ให้มีความเข้าใจและดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลดการแพร่ระบาดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Video Conference จากศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

300363 7

2

3

4

5

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
641125
วันนี้554
สัปดาห์นี้5994
เดือนนี้6453
รวมทั้งหมด641125
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560