วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายสุนทร คำศรีเมือง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานในสังกัด ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 สำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมประชุมตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรับทราบสถานการณ์ปัจจุบัน และมาตรการแนวทางการปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ให้มีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลดการแพร่ระบาดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับสำนักงานชลประทานที่ 2 ยังไม่พบบุคลากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อ มี นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Video Conference จากศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารกรมชลประทานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference อย่างพร้อมเพรียงกัน

270363 4

2

3

4

5

6

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
641158
วันนี้587
สัปดาห์นี้6027
เดือนนี้6486
รวมทั้งหมด641158
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560