วันที่ 26 มีนาคม 2563 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ในฐานะประธานศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 สำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานในสังกัด ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ เข้าร่วมประชุมตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรับฟังสรุปมาตรการ และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ให้มีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลดการแพร่ระบาดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Video Conference จากศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน กรุงเทพฯ

260363 4 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

9 resize

10 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
636569
วันนี้1897
สัปดาห์นี้1438
เดือนนี้1897
รวมทั้งหมด636569
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560