วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ในฐานะประธานศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 สำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ในสังกัด ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ เข้าร่วมประชุมตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อกำหนดมาตรการเร่งด่วนและแนวทางในการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันทุกสำนัก กอง โดยหาแนวทางป้องกันทุกช่องทางเพื่อลดการแพร่ระบาดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Video Conference จากศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน กรุงเทพฯ

240363 5

2

3

4

6

7

8

9

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
636614
วันนี้35
สัปดาห์นี้1483
เดือนนี้1942
รวมทั้งหมด636614
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560