วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายสุนทร คำศรีเมือง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายนิพนธ์ ฟูศรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน และหัวหน้าฝ่าย ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย ในการนี้ นายพรชัย แสงอังสุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน ได้กล่าวถวายรายงาน เกี่ยวกับการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

          สำหรับโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย ใช้น้ำจากฝายบ้านถ้ำเวียงแก 2 พร้อมระบบส่งน้ำ สำหรับการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ซึ่งก่อสร้างโดยกรมชลประทาน แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2553 ราษฎรบริเวณใกล้เคียงใช้น้ำจาก ฝายบ้านถ้ำเวียงแก 1 พร้อมระบบส่งน้ำ ก่อสร้างโดยกรมชลประทาน แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2544 เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ทำให้น้ำในลำห้วยแห้งขอด ส่งผลให้โรงเรียนและราษฎรขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ กรมชลประทาน สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย และราษฎรบริเวณใกล้เคียง โดยการดำเนินการก่อสร้างฝายหรืออ่างเก็บน้ำปิดกั้นลำห้วยมีด พร้อมระบบท่อส่งน้ำขนาดและความยาวตามความเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาก่อสร้างถังพักน้ำบริเวณฝายเวียงแก 1 ความจุตามความเหมาะสม จำนวน 2 แห่ง และถังพักน้ำบริเวณโรงเรียน ความจุตามความเหมาะสม จำนวน 1 แห่ง ซึ่งจะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือ การดำเนินกิจกรรมภายในโรงเรียน และการอุปโภคบริโภคของราษฎรบริเวณใกล้เคียงได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี พร้อมทั้งมีพระราชดำริเพิ่มเติมให้กรมชลประทาน และสำนักงาน กปร. จัดทำรางรับน้ำฝนและจัดหาภาชนะเพื่อเก็บน้ำฝน สำหรับเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งต่อไป

160363 8

2

3

4

5

6

7

8

9

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
644992
วันนี้94
สัปดาห์นี้9861
เดือนนี้10320
รวมทั้งหมด644992
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560