วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำวังบริเวณที่ไหลผ่านเขตเมือง เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำวังที่ไหลผ่านเขตเมืองแบบบูรณาการ ให้มีการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ โดยมีแนวทางการดำเนินกิจกรรม 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น   เฝ้าระวังและลดการเกิดมลพิษน้ำเสีย โดยสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นหน่วยงานหลักในการเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พร้อมทั้งสรุปรายงานผล ส่วนระยะกลางและระยะยาว แก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในน้ำวังบริเวณเขตเมือง โดย  ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการดำเนินการเชื่อมต่อระบบบำบัดน้ำเสียภายในเขตเมืองให้ครบวงจร ดำเนินการขุดลอก   ลำน้ำวังในช่วงตื้นเขิน ตรวจวัดคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานน้ำดื่ม WHO พร้อมทั้งสำรวจระบบประปาหมู่บ้านที่ให้บริการน้ำอุปโภคบริโภคในจังหวัดลำปาง ตรวจวัดคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคในระบบประปาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาให้ยั่งยืนต่อไป มีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำวังที่ไหนผ่านเขตเมือง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

100363 5

2

3

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
857873
วันนี้509
สัปดาห์นี้1141
เดือนนี้17458
รวมทั้งหมด857873
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560