วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายวรชัย ธนกันต์ธัช หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ    เข้าร่วมประชุมหารือการส่งมอบ – ถ่ายโอน การจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ คทช. ตามยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงของป่า ภาคการผลิต ผลผลิต โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร การอุปโภคบริโภค และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของราษฎรในพื้นที่ จำนวน 3 โครงการ มี นายเอนก มังคละ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม และร่วมรับส่งมอบ - ถ่ายโอน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

130263 8

2

3

5

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
644987
วันนี้89
สัปดาห์นี้9856
เดือนนี้10315
รวมทั้งหมด644987
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560