วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 2 หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยอธิบดีกรมชลประทาน ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำหนองเล็งทราย และการพัฒนาหนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

          หนองเล็งทราย เป็นแอ่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่อยู่ในลุ่มน้ำโขง (น้ำอิง) มีพื้นที่ประมาณ 5,563 ไร่ พื้นที่รับน้ำฝนประมาณ 200 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยปีละ 67.50 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นลำน้ำอิงก่อนไหลลงสู่กว๊านพะเยา สามารถ เก็บกักน้ำได้ 9.0 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันสภาพของหนองเล็งทรายมีสภาพตื้นเขิน สาเหตุเกิดจากตะกอนดินที่ไหลมาจาก ลำห้วยต่าง ๆ ไหลลงสู่หนองเล็งทราย ทำให้หนองเล็งทรายตื้นเขินไม่สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพในช่วงฤดูฝน ประกอบกับมีการบุกรุกหนองเล็งทรายเพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมไปถึงโครงการพัฒนาหนองเล็งทราย ที่มีการขุดลอก และการทำคันดินรอบ ๆ เพื่อสร้างสถานที่ท่องเที่ยว การวางท่อคอนกรีตเพื่อเป็นทางน้ำ ส่งผลให้ระบบนิเวศตามธรรมชาติ ถูกทำลาย และการกั้นเส้นทางการไหลของน้ำตามธรรมชาติ นอกจากนี้ พื้นที่ตอนบนของหนองเล็งทราย ในเขตตำบลป่าแฝก และตำบลบ้านเหล่า มีการตัดเขตพื้นที่หนองตามแนวขอบถนน ทำให้พื้นที่บางส่วนของหนองเล็งทรายอยู่นอกคูรอบหนอง เปิดโอกาสให้มีการคุกคามพื้นที่หนองน้ำ รวมไปถึงการใช้ยาและสารเคมี ในการปลูกข้าว ปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์บริเวณหนองเล็งทราย น้ำทิ้งจากชุมชน ทั้งหมดส่งผลต่อคุณภาพของน้ำประปา ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากหนองเล็งทราย โดยใช้เป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค ปีละประมาณ 720,000 ลูกบาศก์เมตร เฉลี่ยเดือนละประมาณ 60,000 ลูกบาศก์เมตร และยังมีพื้นที่การเกษตรรอบหนองเล็งทรายอีกประมาณ 10,000 ไร่ ที่ใช้น้ำจากหนองน้ำแห่งนี้

          แนวทางในการพัฒนาหนองเล็งทราย โครงการชลประทานพะเยา ได้วางแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ หนองเล็งทราย โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ (ฝาย คสล.เดิม) ให้ส ามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มมากขึ้น มีการปรับปรุงและฟื้นฟูร่องน้ำเดิม ให้มีขนาดกว้าง 60-100 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 11 กิโลเมตร รวมทั้งฟื้นฟูแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบพื้นที่ 200 ไร่ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำในหนองเล็งทรายได้กว่า 20 ล้าน ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 10,000 ไร่ ในการนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ฝากให้ชาวจังหวัดพะเยาทำงานร่วมกัน  ลดความขัดแย้ง ซึ่งทางรัฐบาลดูแลพี่น้องประชาชนในทุกจังหวัดทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ ต้องทำงานให้เข้ากับประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดพะเยาให้ยั่งยืน รวมทั้งร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาบ้านเมืองให้มั่นคง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงต่อไป

120263 3

2

3

3

4

5

7

8

9

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
857829
วันนี้465
สัปดาห์นี้1097
เดือนนี้17414
รวมทั้งหมด857829
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560