วันที่ 21 มกราคม 2563 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายสุนทร คำศรีเมือง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน และนายธนพล สงวนตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 ให้การต้อนรับ นายวีระกร คำประกอบ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร และคณะ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำวัง จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำวัง โดยช่วงเช้า นายวีระ คำประกอบ และคณะ เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองปาน โดยประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน พร้อมทั้งลงพื้นที่บริเวณที่จะมีแผนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งโป่ง ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน สำหรับเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ จากนั้นได้เดินทางศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม และการบริหารจัดการน้ำเขื่อนกิ่วลม ตำบลบ้านแลง จังหวัดลำปาง

          ต่อมาในช่วงบ่าย นายวีระกร คำประกอบ และคณะ เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุป และร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำวัง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำวัง และนายปรีชา จานทอง บรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของสำนักงานชลประทานที่ 2 และการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือ ภัยแล้งปี 2563 ทั้งนี้ มีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการในจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง

210163 6

2

3

4

5

6

7

8

9

10

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
636518
วันนี้1846
สัปดาห์นี้1387
เดือนนี้1846
รวมทั้งหมด636518
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560