วันที่ 16 มกราคม 2563 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายสุนทร คำศรีเมือง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ประชุมติดตามผลการดำเนินงานในเขตพื้นที่โครงการชลประทานพะเยา เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค การดำเนินงาน ร่วมวางแผนให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งขอความร่วมมือโครงการฯประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สถานการณ์น้ำ และเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีนายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพะเยา จากนั้น   ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างทำนบดินห้วยนกเค้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ณ บริเวณงานก่อสร้างทำนบดินห้วยนกเค้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

160163 2

2

3

4

5

68

9

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
635424
วันนี้752
สัปดาห์นี้293
เดือนนี้752
รวมทั้งหมด635424
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560