วันที่ 3 มกราคม 2563 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ผู้อำนวยการโครงการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแนวทาง RID No.1 ในรอบ 2 ปี โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแนวทาง RID No.1 ในรอบ 2 ปี ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และแนวทางการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนที่วางไว้ มีรองอธิบดีกรมชลประทาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารกรมชลประทานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน จากห้องประชุมธารทิพย์ 01 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน ในส่วนภูมิภาค มี นายวินัย แสงสว่าง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมรับฟังการประชุม ผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4

030163 3

2

5

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
635381
วันนี้709
สัปดาห์นี้250
เดือนนี้709
รวมทั้งหมด635381
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560