วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 4/2563 ในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน บรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทาน ในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสะจุก-สะเกี้ยง โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน โดยที่ผ่านมา กรมชลประทานได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2561 และมีแผนดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 อีก 1 โครงการ มีนายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 นายสุนทร คำศรีเมือง ผู้อำนวยการ ส่วนแผนงาน นายนิพนธ์ ฟูศรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน นายสมบัติ แปงมูล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและ ปรับปรุงระบบชลประทาน นายธีรวุฒิ ธนะสิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมให้การต้อนรับ
          สำหรับโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสะจุก-สะเกี้ยง เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้างโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงขึ้นในหมู่บ้าน เพื่อเร่งฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำบริเวณยอดดอยขุนน่าน ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง อีกทั้งยังให้ความรู้เรื่องการทำนาแบบขั้นบันไดและการเกษตรที่สูง ที่ช่วยรักษาหน้าดินไม่ให้ถูกชะล้างไปกับกระแสน้ำช่วง ฤดูฝน ช่วยเพิ่มผลผลิตและทำให้ราษฎรในพื้นที่มีรายได้เลี้ยงครอบครัว โดยทรงมีพระราชดำริเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2547 ให้กรมชลประทาน พิจารณาจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการสถานีทดลองเกษตรบนพื้นที่สูง พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และใช้ในการอุปโภคบริโภคของราษฎร จำนวน 183 ครัวเรือน มีพื้นที่รับประโยชน์ในช่วงฤดูฝน 500 ไร่ และฤดูแล้ง 100 ไร่ จากนั้น องคมนตรี ได้เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 888 ถุง พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ ณ บริเวณโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

 261262 1

2

3

4

5

6

7

8

9

261262 7

261262 10

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
635464
วันนี้792
สัปดาห์นี้333
เดือนนี้792
รวมทั้งหมด635464
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560