วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของทุกส่วน โครงการ ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 2  รับฟังสรุปรายงานแผน/ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562/2563 ในภาพรวม รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค สภาพอากาศ และสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 2 ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมได้เน้นย้ำให้ทุกส่วน โครงการ ติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และงานนโยบายกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด โดยให้ความสำคัญทุกกระบวนงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง

111262 11

2

3

4

5

6

7

8

8

 

9

10

11

12

13

14

15

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
636459
วันนี้1787
สัปดาห์นี้1328
เดือนนี้1787
รวมทั้งหมด636459
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560