วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 และผู้อำนวยการโครงการในสังกัด เข้าร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบการดำเนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน การบริหารจัดการน้ำ และการป้องกันบรรเทาภัยจากน้ำของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มี นางพจนีย์ มโนดำรงธรรม รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจสอบ และหารือร่วมกันถึงแนวทางการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน พร้อมด้วย นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน และผู้บริหารของกรมชลประทานเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลตามภารกิจของกรมชลประทาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน สำหรับในส่วนภูมิภาค หัวหน้าฝ่ายในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง

071162 3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
641645
วันนี้1074
สัปดาห์นี้6514
เดือนนี้6973
รวมทั้งหมด641645
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560