วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 ให้ข้อมูลกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกี่ยวกับเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในเขตลุ่มน้ำภาคเหนือ โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้จัดทำโครงการศึกษา “เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความต้องการใช้น้ำ พัฒนาเครื่องมือที่พิจารณาทั้งปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และกายภาพ เกณฑ์การจัดสรรน้ำจากศักยภาพและความต้องการที่มีทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาจะใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และนำเสนอ เพื่อกำหนดกติกาการจัดสรรน้ำในเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นธรรมและเท่าเทียมต่อไป ทั้งนี้ มีหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง

021062 2

2

3

4

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
641647
วันนี้1076
สัปดาห์นี้6516
เดือนนี้6975
รวมทั้งหมด641647
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560