วันที่ 17 กันยายน 2562 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทนที่ 2 ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมโครงการสัมมนา  แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อลดข้อผิดพลาดและข้อร้องเรียนภายในกรมชลประทาน มี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดี  กรมชลประทาน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา ในช่วงเช้ามีการสัมมนาในหัวข้อการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันภาครัฐ โดย ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และข้อตรวจพบจากการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน และการถูกกล่าวหาของส่วนวินัยและระบบคุณธรรม โดยวิทยากรจากกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน จากนั้นในช่วงบ่ายมีการอภิปรายปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กรณีศึกษาที่ตรวจพบในการปฏิบัติงานของกรมชลประทาน โดยมีผู้อภิปรายจากกลุ่มตรวจสอบภายในกองการเงินและบัญชี กองพัสดุ และจากส่วนวินัยและระบบคุณธรรม ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมชลประทาน เพื่อให้บุคลากรกรมชลประทานที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้ถึงแนวทางปฏิบัติงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล สามารถนำไปขยายผลในทุกหน่วยงานของกรมชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

170962 8

2

3

4

5

6

7

8

9

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
632198
วันนี้162
สัปดาห์นี้2518
เดือนนี้22577
รวมทั้งหมด632198
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560