วันที่ 17 กันยายน 2562 นายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วย นายสมหวัง ผลประสิทธิโต ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 2 หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม "จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 มี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้การดำเนินการช่วยเหลือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดมาตรการ 8 กิจกรรมหลัก ในการฟื้นฟูหลังน้ำลด เพื่อช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกร ทั้งนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรม "จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฟื้นฟู ดูแล ช่วยเหลือ ครอบครัวผู้ประสบภัย" ขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2562 ในการนี้ อธิบดีกรมชลประทาน ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ชลประทานทุกคน ปฏิบัติภารกิจของกรมชลประทานอย่างเต็มกำลัง พร้อมทั้งให้สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานอื่นอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้การช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้เร็วที่สุด ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง

170962 4

2

3

4

5

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
632245
วันนี้209
สัปดาห์นี้2565
เดือนนี้22624
รวมทั้งหมด632245
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560