วันที่ 16 กันยายน 2562 นายสมหวัง ผลประสิทธิโต ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ในพิธีเปิดโครงการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 2 เรื่องการปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน ซึ่งเป็นหลักการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับสมาชิก เนื่องจากสภาวการณ์ปัจจุบันประสบปัญหาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความผันผวน สินค้าอุปโภคบริโภคขึ้นราคา ค่าครองชีพสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของสมาชิก ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด จะช่วยส่งเสริมสมาชิกให้รู้จักประหยัด อดออม รวมทั้งเป็นที่พึ่งพา เกื้อหนุน ฐานะทางการเงินให้กับสมาชิกอย่างแท้จริง มีคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เป็นวิทยากรสร้างความรู้ ความเข้าใจ มีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานในเขตสำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมสัมมนาอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง

170962 1

2

3

4

5

6

7

8

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
630527
วันนี้336
สัปดาห์นี้847
เดือนนี้20906
รวมทั้งหมด630527
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560