วันที่ 15 กันยายน 2562 นายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 นายปาโมกข์ ปิงเมือง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายอนันต์ แสงสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน  พร้อมด้วย นายเวธิน พจนสุนทร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสืบสานการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยในช่วงเช้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ตำบลนาปรัง อำเภอปง มีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมปลูกต้นไม้ จากนั้นในช่วงบ่าย ได้ร่วมปลูกป่าที่บ้านต๋ำพระแล ตำบลบ้านต๋ำ อำเภอเมือง มีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำจิตอาสาปลูกป่าบ้านแม่ต๋ำพระแลร่วมกัน ในการนี้โครงการชลประทานพะเยา โดยนายปาโมกข์ ปิงเมือง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ได้นำเสนอสรุปแนวทางการก่อสร้าง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยดงดำพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านห้วยดอกหมู หมู่ 8 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ตามที่ราษฎรร้องขอ เนื่องจากบริเวณพื้นที่โครงการไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำ ส่งผล ให้ราษฎรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำด้านการเกษตร และการอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง อีกทั้งประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งประมาณ 700 ไร่ บรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยด้านท้ายน้ำ เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค ของราษฎรในเขตพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียง อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่บริเวณโครงการอีกด้วย  

150962 1

2

3

4

5

6

7

8

9

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
632207
วันนี้171
สัปดาห์นี้2527
เดือนนี้22586
รวมทั้งหมด632207
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560